Dienstverlening

Bij THEKOBUR wordt het gehele traject vanaf de ontvangst van een aanvraag tot en met de verzending van de gereedgekomen opdracht beheerst, beschreven en gecontroleerd. Het doel hiervan is om voor alle processen het hoge kwaliteitsniveau te kunnen stabiliseren, continueren en garanderen. Onze kwaliteitssystemen ISO9001 en ISO14001, die periodiek door een extern bedrijf worden geaudit, doen dat.

Ook opleidingen en zorg voor het personeel en bezoekers is een voortdurend proces. VCA, BHV(+AED+EHBO), RIE en Kenteq zijn goed geregeld.

Om op de hoogte te blijven van alle branche- en arbeid gerelateerde zaken zijn wij lid van Techniek Nederland.

 
 

ISO9001 ISO14001 VCA Kenteq Techniek Nederland

De basis voor ons kwaliteitsniveau ligt in de gestructureerde opzet van het productieproces in een overzichtelijke en vriendelijke werkomgeving

Thekobur © 2020 | Website door MKB Webconcept